Algemene Voorwaarden

Algemeen
 1. Door deelname aan de lessen verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Bodhi yoga en mindfulness (hierna: Bodhi).
 2. Bodhi heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de tarieven tussentijds aan te passen. De cursist wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Cursisten kunnen bij Bodhi een abonnement aanschaffen of een lessenkaart. Het lesgeld voor het abonnement wordt maandelijks per automatische incasso voldaan. Het abonnement is doorlopend, met een minimum van 3 maanden.
 4. Het abonnementsgeld wordt ook in de vakantieperiodes geïncasseerd. Het maandtarief is hierop aangepast; is gebaseerd op 48 lesweken per kalenderjaar.
 5. Actuele tarieven van abonnementen, leskaarten, proefweek en losse les staan altijd vermeld op de website en in het reserveringssysteem.
 6. Opzeggen kan online of per e-mail (info@centrumbodhi.nl). Beëindigen van het abonnement is mogelijk per de 1e dag van elke kalendermaand, de opzegtermijn is 1 maand. Bijvoorbeeld: je zegt op per 20 januari. De opzegtermijn van 1 kalendermaand gaat dan in per 1 februari. Je abonnement wordt per 1 maart beëindigd).
 7. Bij zwangerschap, aantoonbaar langdurig verblijf in het buitenland of bij langdurige ziekte kan in overleg tussen cursist en Bodhi het abonnement voor bepaalde tijd worden opgeschort. Er bestaat echter geen recht op opschorting, en vakantie is geen grond voor opschorting van het abonnement.
 8. De cursist wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 10 minuten) voor een les aanwezig te zijn.
 9. Tassen, mobiele telefoons en persoonlijke bezittingen anders dan noodzakelijk voor gebruik tijdens de yogales dienen in de kleedruimte te worden achtergelaten. Bodhi stelt kluisjes beschikbaar voor je waardevolle bezittingen.
 10. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
 11. De cursist wordt geadviseerd lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Als de cursist onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij de cursist dringend aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les.
 12. Bodhi is niet aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 13. Bodhi is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van de cursist. Schade die door de cursist al dan niet opzettelijk wordt toegebracht aan eigendommen van Bodhi of die van derden, worden vergoed door de veroorzaker.
 14. De persoonlijke gegevens van de cursist worden alleen gebruikt om de cursist te informeren over het aanbod en de activiteiten van Bodhi. Deze gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.
 15. Bodhi heeft het recht de cursist de toegang tot de les(sen) te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen heeft.
 16. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Specifieke voorwaarden bij curussen en/of trainingen
 1. Door deelname aan de cursus en/of training verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Bodhi yoga en mindfulness (hierna: Bodhi), zoals hierboven genoemd. 
 2. Cursist kan deelnemen aan de cursus/training nadat deze zich vooraf bij Bodhi heeft ingeschreven en het lesgeld heeft betaald. Een plaats in de cursus/training is gegarandeerd nadat Bodhi de betaling heeft ontvangen.
 3. Voor sommige cursussen/trainingen geldt een zogeheten ‘Early bird’ tarief. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het eveneens op de website vermelde normale tarief.
 4. De cursus/training moet voorafgaand aan de te volgen cursus/training betaald worden. Betaling kan worden gedaan via iDEAL indien via de website geboekt, of indien sprake is van aanmelding per e-mail per bankoverschrijving of via PIN.
 5. Annulering: tot 1 maand voor de geplande workshop kan de cursist zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@centrumbodhi.nl. Bij annulering tussen 30 en 7 dagen voor aanvang van de cursus/training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus/training wordt 100% van het lesgeld in rekening gebracht. Indien van toepassing kan de cursist in dat geval deelnemen aan de eerstvolgende gelijke cursus/training.
 6. Bodhi behoudt zich het recht voor de cursus/training te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de cursisten reeds betaalde prijs terugbetaald.